Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 54 Rreth qytetit: Në bar

Fjalori

Mund t'ju blej një pije?
Могу я угостить вас напитком?
A ka një pagesë për hyrje?
Есть входная плата?
Një birrë, ju lutem
Пиво, пожалуйста
Unë do të doja një gotë verë të kuqe
Я хотел бы бокал красного вина
Çfarë lloj birre?
Какой вид пива?
Verë e bardhë
Белое вино
Më duhet një pije
Мне нужно выпить
Do t'ju pëlqente të kërcenit?
Не хочешь потанцевать?
Po, unë dua të kërcej
Да, я хочу танцевать
Nuk dua të kërcej
Я не хочу танцевать
Unë jam i shqetësuar
Я беспокоюсь
Unë nuk mund ta gjen babain tim
Я не могу найти моего папу
Kam humbur
Я потерялся
Ju lutemi prisni për mua
Пожалуйста, подождите меня
Kam nevojë për policinë
Мне нужна полиция