Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 51 Rreth qytetit: Vende

Fjalori

Në qytet
В городе
Kryeqytet
Столица
Posta
Почтовое отделение
Treg
Рынок
Furrë
Булочная
Librari
Книжный магазин
Farmaci
Аптека
Park
Парк
Restorant
Ресторан
Kinema
Кинотеатр
Bar
Бар
Banka
Банк
Spital
Больница
Kishë
Церковь