Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 49 Hotel: Koha për të shkuar

Fjalori

Më duhet një makinë me qira
Мне нужно арендовать автомобиль
Ku mund të gjej një taksi?
Где можно взять такси?
Më pëlqen ballkoni
Мне нравится балкон
Më duhet një shërbëtor
Мне нужен посыльный
Jam gati për të bërë pagesën
Я готов выписаться
Mund të më gjeni një taksi?
Можете ли вы вызвать мне такси?
Më pëlqeu qëndrimi këtu
Мне понравился ваш отель
Ky është një hotel i bukur
Это красивый отель
Personeli juaj është i shkëlqyeshëm
У вас великолепный персонал
Unë do t'ju rekomandoj
Я вас порекомендую
Faleminderit për gjithçka
Спасибо вам за все