Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 45 Udhëtim: Mbërritja në destinacionin tuaj

Fjalori

Mirë se vini
Добро пожаловать!
Këtu është pasaporta ime
Вот мой паспорт
A keni ndonjë gjë për të deklaruar?
У вас есть что декларировать?
Po, unë kam diçka për të deklaruar
Да, у меня есть, что декларировать
Jo, nuk kam asgjë për të deklaruar
Нет, мне нечего декларировать
Unë jam këtu për biznes
Я здесь по делам
Unë jam këtu për pushime
Я здесь в отпуске
Unë do të jem këtu një javë
Я пробуду здесь одну неделю
Ku mund ta kërkoj bagazhin tim?
Где я могу получить багаж?
Unë jam duke qëndruar në hotelin Marriott
Я остановился в отеле Marriott
Ku është dogana?
Где находится таможня?
Ju lutem mund të më ndihmoni me çantat e mia?
Не могли бы вы помочь мне с багажом?
Mund ta shoh biletën tuaj të bagazhit?
Можно мне взглянуть на вашу багажную квитанцию?