Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 42 Udhëtim: Largimi dhe mbërritja

Fjalori

Largim
Отправление
Ngritje
Взлет
Ulje
Посадка
Pistë
Взлетно-посадочная полоса
Mbërritje
Прибытие
Ndërtesa e terminalit
Здание аэровокзала
Pjesa ku nuk lejohet duhani
Места для некурящих
Zyra doganore
Таможня
Pa taksë
Магазин беспошлинной торговли
Roje sigurimi
Сотрудник службы безопасности
Aparat radiografie
Рентгеновский аппарат для осмотра багажа
Forma e identifikimit
Удостоверение личности