Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 35 Të kundërtat: E vjetër / e re

Fjalori

I vjetër
Старый
I ri
Новый
I ashpër
Грубый
I butë
Гладкий
I trashë
Толстый
I hollë
Тонкий
Të ftohtë (moti)
Холодная (погода)
Nxehtë (moti)
Жаркая (погода)
Të gjithë
Все
Asnjë
Никто
Para
До
Pas
После