Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 34 Të kundërtat: Më shumë / më pak

Fjalori

Më shumë
Больше
Më pak
Меньше
I saktë
Правильный
I pasaktë
Неправильный
I lumtur
Счастливый
I trishtuar
Грустный
I pastër
Чистый
Pis
Грязный
Gjallë
Живой
I vdekur
Мертвый
Vonë
Поздно
Herët
Рано