Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 31 Të kundërtat: E lehtë / e vështirë

Fjalori

I lehtë
Легкий
I vështirë
Трудный
I njëjtë
Тот же
I ndryshëm
Различный
Tërhiqe
На себя
Shtyje
К себе
Disa
Несколько, немного
Shumë
Много
I gjatë
Длинный
I shkurtër
Короткий
Asgjë
Ничего
Diçka
Что-то