Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 28 Koha: Emërimet

Fjalori

Çfarë dite?
В какой день?
Çfarë muaji?
Какого месяца?
Kur?
Когда?
Kur është takimi juaj?
Когда у тебя встреча?
Më pas
Позже
Më zgjoni në 8
Разбуди меня в 8
Gjithmonë
Всегда
Mund të flasim për atë nesër?
Мы можем поговорить об этом завтра?
Para
До
Herët
Рано
Më vonë
Позже
Shumë herë
Много раз
Kurrë
Никогда
Tani
Сейчас
Dikur
Однажды
Ndonjëherë
Иногда
Shpejt
Скоро