Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 27 Koha: Sa është ora?

Fjalori

Sa është ora?
Который час?
Në çfarë ore?
Во сколько?
Është 01:00
Сейчас час дня
Është 09:45
Сейчас без пятнадцати десять
Në 09:00
В 9:00
Mesditë
Полдень
Në 04:00
В 4:00
Mesnatë
Полночь
Mëngjes
Утро
Pasdite
После полудня
Mbrëmje
Вечер
Natë
Ночь