Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 17 Udhëzime: poshtë në korridor

Fjalori

Drejt përpara
Вперед
Në shpinë
Сзади
Përpara
Спереди
Brenda
Внутри
Jashtë
За пределами (снаружи)
Këtu
Здесь
Atje
Там
Afër
Около
Përgjatë murit
Вдоль стены
Larg
Далеко
Rreth qoshes
За углом
Në tavolinë
За столом
Në linjë
В очереди
Në katin e poshtëm
Вниз
Lart
Наверх
Në korridor
По коридору