Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 9 Filloni: Shprehje

Fjalori

Meqë ra fjala
Кстати
Të paktën
По крайней мере
Më në fund
Наконец
Megjithatë
Однако
Prandaj
Поэтому
Mos u shqetësoni
Не волнуйтесь
Kjo varet
Как сказать
Më vjen keq
Простите
Tani për tani
Сейчас
Unë nuk e di
Я не знаю
Ashtu si kjo
Таким образом