Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 8 Filloni: Për shembull,

Fjalori

E
Из
Për
Для
e
Из
Nëse
Если
Prej
Так как
Megjithëse
Хотя
Ynë
Наши
Ndërmjet
Между
Ndoshta
Может быть
Mbi
На
Për shembull
Например