Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 5 Filloni: Përemrat

Fjalori

Unë
Я
ti (forma e thjeshtë)
Ты
Ai
Он
Ajo
Она
Ne
Мы
Ata
Они
Im
Мой
Juaj
Ваш
E tij
Его
E saj
Ее
Ky
Это
Ajo
То
Këto
Эти
Ato
Те