Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 4 Filloni: Ju lutem dhe faleminderit

Fjalori

Ju lutem
Пожалуйста
Faleminderit
Спасибо!
Ju lutem
Не за что!
Shëndet (pas një teshtime)
Будь здоров!
Gëzuar ditëlindjen
С днем рождения!
Urime
Поздравляю!
Paç fat
Удачи!
Si quheni?
Как вас зовут?
Quhem Maria
Меня зовут Мария
Më falni, nuk e dëgjova emrin tuaj
Простите, я не расслышал ваше имя
Kënaqur që u takuam
Приятно познакомиться
Nga jeni?
Откуда вы?
Unë jam nga Nju Jork
Я из Нью-Йорка