Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 3 Filloni: Flisni më ngadalë

Fjalori

Flisni ngadalë
Говорите медленно
Unë nuk kuptoj
Не понимаю
A kuptoni?
Вы понимаете?
Patjetër
Конечно
Përsëriteni, ju lutem
Повторите, пожалуйста
Përsëri
Снова
Fjalë për fjalë
Пословно
Ngadalë
Медленно
Si e thoni?
Как вы сказали?
Çfarë do të thotë kjo?
Что это значит?
Çfarë thatë?
Что вы сказали?
A keni pyetje?
У вас есть вопрос?