Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Rusisht :: Mësimi 2 Filloni: Unë flas pak

Fjalori

A flisni anglisht?
Вы говорите по-английски?
Po, pak
Да, немного
Po
Да
Jo
Нет
Gëzohem që u njohëm
Приятно познакомиться
Gëzohem që ju pashë
Рад вас видеть
Zoti
Господин
Zonja
Миссис
Znj
Мисс