Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Japonisht :: Mësimi 100 Zyra: Mobiliet

Fjalori

Tabelë
teーburu テーブル
Kosh letrash
kuzukago くずかご
Karrige
isu 椅子
Altoparlant
raudosupiーkaー ラウドスピーカー
Flamur
furagu フラグ
A është kjo tavolina e tij?
kore ha kare no tsukue desu ka これは彼の机ですか?
Mesazh
messeーji メッセージ
Llambë
ranpu ランプ
Dritë
hikari 光