Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Japonisht :: Mësimi 97 Zyra: Pajisje

Fjalori

Aparati i faksit
fakkusu ki ファックス機
Fotokopjues
kopiー ki コピー機
Telefon
denwa 電話
Makinë shkrimi
taipuraitaー タイプライター
Projektor
purojekutaー プロジェクター
Kompjuter
konpyuーta コンピュータ
Ekran
gamen 画面
A punon printeri?
purinta ga dousa shi te i masu ka プリンタが動作していますか?
Disk
disuku ディスク
Makinë llogaritëse
dentaku 電卓