Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Japonisht :: Mësimi 83 Plazhi: Le të shkojmë not

Fjalori

Ujë
mizu 水
Pishinë
puーru プール
Roje plazhi
kanshi in 監視員
Bord pluskues
biーto ban ビート板
Periskop
shunoーkeru シュノーケル
Bëj sërf
saーfin サーフィン
Not
suiei 水泳
Zhytje
daibingu ダイビング