Vaja za bogatenje besedišča Jezikovne kartice Igra ujemanja Tri v vrsti Igra spomina Igra poslušanja

Angleščina :: Lekcija 31 Nasprotja: Lahko / težko

Slovar

Enostavno
Easy
Težko
Difficult
Enako
Same
Različno
Different
Potegniti
Pull
Potisniti
Push
Malo
Few
Veliko
Many
Dolgo
Long
Kratko
Short
Nič
Nothing
Nekaj
Something