Vaja za bogatenje besedišča Jezikovne kartice Igra ujemanja Tri v vrsti Igra spomina Igra poslušanja

Francoščina :: Lekcija 69 Hrana: Trgovina

Slovar

Trgovina
Épicerie (la)
Trgovina je odprta
L’épicerie est ouverte
Nakupovalni voziček
Caddie (le)
Košarica
Panier (le)
Ali imate riž?
Avez-vous du riz?
Kupiti
Acheter
Plačati
Payer
V katerem prehodu?
À quel rayon?
Mesnica
Boucherie (la)
Pekarna
Boulangerie-pâtisserie (la)
Kje je voda?
Où puis-je trouver l’eau?
Kuhati
Cuisiner
Večerjati z družino
Dîner en famille
Lačen sem
J’ai faim
Pogrniti mizo
Mettre la table