Vaja za bogatenje besedišča Jezikovne kartice Igra ujemanja Tri v vrsti Igra spomina Igra poslušanja

Nemščina :: Lekcija 68 Restavracija: Plačevanje

Slovar

Jesti
Essen
Piti
Trinken
Lahko govorim z upravnikom?
Kann ich mit dem Manager sprechen?
Kaj je to?
Was ist das?
Napitnina
Trinkgeld (das)
Ali lahko plačam s kreditno kartico?
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Koliko sem dolžan?
Was schulde ich Ihnen?
Račun, prosim
Die Rechnung bitte
Ali imate drugo kartico?
Haben Sie eine andere Kreditkarte?
Rabim potrdilo
Ich brauche eine Quittung
Kje je stranišče?
Wo ist die Toilette?
Izhod
Ausgang (der)
Vhod
Eingang (der)
Hvala za dobro postrežbo
Vielen Dank für die gute Bedienung