Lekcia výslovnosti Pomocné kartičky Kvíz slovnej zásoby Piškvorky Pexeso Kvíz na precvičenie počúvania

Angličtina :: Lekcia 31 Protiklady: Ľahké/ťažké

Slovník

Ľahký
Easy
Ťažký
Difficult
Rovnaký
Same
Odlišný
Different
Ťahať
Pull
Tlačiť
Push
Málo
Few
Mnoho
Many
Dlho
Long
Krátky
Short
Nič
Nothing
Niečo
Something