Lekcia výslovnosti Pomocné kartičky Kvíz slovnej zásoby Piškvorky Pexeso Kvíz na precvičenie počúvania

Francúzština :: Lekcia 97 Kancelária: Zariadenie

Slovník

Kopírka
Photocopieuse (la)
Telefón
Téléphone (le)
Projektor
Projecteur (le)
Počítač
Ordinateur (le)
Obrazovka
Écran (le)
Je tlačiareň funkčná?
Est-ce que l’imprimante fonctionne?
Disk
Disque (le)
Kalkulačka
Machine à calculer (la)