Lekcia výslovnosti Pomocné kartičky Kvíz slovnej zásoby Piškvorky Pexeso Kvíz na precvičenie počúvania

Francúzština :: Lekcia 69 Jedlo: Obchod

Slovník

Obchod s potravinami
Épicerie (la)
Obchod s potravinami je otvorený
L’épicerie est ouverte
Nákupný vozík
Caddie (le)
Košík
Panier (le)
Máte ryžu?
Avez-vous du riz?
Kúpiť
Acheter
Zaplatiť
Payer
V ktorej uličke?
À quel rayon?
Mäsiarstvo
Boucherie (la)
Pekárstvo
Boulangerie-pâtisserie (la)
Kde je voda?
Où puis-je trouver l’eau?
Variť
Cuisiner
Povečerať s rodinou
Dîner en famille
Som hladný
J’ai faim
Pripraviť stôl
Mettre la table