Lekcia výslovnosti Pomocné kartičky Kvíz slovnej zásoby Piškvorky Pexeso Kvíz na precvičenie počúvania

Japončina :: Lekcia 97 Kancelária: Zariadenie

Slovník

Kopírka
kopiー ki コピー機
Telefón
denwa 電話
Písací stroj
taipuraitaー タイプライター
Projektor
purojekutaー プロジェクター
Počítač
konpyuーta コンピュータ
Obrazovka
gamen 画面
Je tlačiareň funkčná?
purinta ga dousa shi te i masu ka プリンタが動作していますか?
Disk
disuku ディスク
Kalkulačka
dentaku 電卓