Lecție de pronunție Cartonașe de studiu Test de vocabular X și O Test de memorie Test de ascultare

Chineză :: Lecția 55 Prin oraş: Transport

Vocabular

Am nevoie de un taxi
wŏ xū yào yī liàng jì chéng chē 我需要一辆计程车
Care este tariful?
chē fèi shì duō shao qián 车费是多少钱?
Trafic
jiāo tōng 交通
Elicopter
zhí shēng fēi jī 直升飞机
Avion
fēi jī 飞机
Tren
huŏ chē 火车
Stație de metrou
dì tiĕ zhàn 地铁站
Barcă
chuán 船
Bicicletă
zì xíng chē 自行车
Camion
kă chē 卡车
Mașină
qì chē 汽车
Autobuz
gōng gòng qì chē 公共汽车
Parcare garaj
tíng chē chăng 停车场
Aparat care pontează parcarea
tíng chē shōu fèi biăo 停车收费表