Lecție de pronunție Cartonașe de studiu Test de vocabular X și O Test de memorie Test de ascultare

Chineză :: Lecția 51 Prin oraş: Locuri

Vocabular

În oraș
zài chéng shì nèi 在城市内
Oficiu poştal
yóu jú 邮局
Piață
shì chăng 市场
Brutărie
miàn bāo fáng 面包房
Librărie
shū diàn 书店
Farmacie
yào diàn 药店
Parc
gōng yuán 公园
Restaurant
fàn diàn 饭店
Cinema
diàn yĭng yuàn 电影院
Bar
jiŭ bā 酒吧
Bancă
yín háng 银行
Spital
yī yuàn 医院
Biserică
jiào táng 教堂