Lecție de pronunție Cartonașe de studiu Test de vocabular X și O Test de memorie Test de ascultare

Japoneză :: Lecția 102 Serviciu: În căutarea locului de muncă

Vocabular

Aveți permis de muncă?
anata ha shuurou kyoka wo mo tte i masu ka あなたは就労許可を持っていますか?
Am permis de muncă
watashi ha shuurou kyoka wo mo tte i masu 私は就労許可を持っています
Nu am permis de muncă
watashi ha shuurou kyoka wo mo tte i mase n 私は就労許可を持っていません
Când puteți începe?
itsu kara kaishi deki masu ka いつから開始できますか?
Plătesc zece dolari pe ora
jikyuu ha ichi jikan ichi zero doru desu 自給は1時間10ドルです
Vă voi plăti pe săptămână
shuu goto ni o shiharai shi masu 週ごとにお支払いします
Pe lună
tsuki goto 月ごと
Fiţi aici la ora 8:00
gozen hachi ji ni koko ni ki te kudasai 午前8時にここに来てください
Lucrul se termină la ora 4:30
yon ji san zero fun ni shigoto ga owari masu 4時30分に仕事が終わります
Sâmbăta și duminica sunt zile de odihnă
maishuu donichi ga o yasumi desu 毎週土日がお休みです
Veți purta o uniformă
seifuku ga ari masu 制服があります
Faceţi în felul următor
kono you ni shi te kudasai このようにしてください