Português Chinês Lição 80 Vocabulário

Chinês :: Lição 80. Praia: Tomar sol

loading

Vocabulário :: Chinês Português

zài hăi tān shàng 在海滩上
Na praia
rì guāng yù 日光浴
Tomar sol
hăi 海
Mar (o)
bō làng 波浪
Onda (a)
shā zi 沙子
Areia (a)
rì luò 日落
Pôr do sol
xiăo dăo 小岛
Ilha (a)
hú 湖
Lago (o)
hăi yáng 海洋
Oceano (o)
găng kŏu 港口
Porto (o)
wān 湾
Baía (a)
hăi àn 海岸
Costa (a)
zhăng cháo 涨潮
Maré alta
luò cháo 落潮
Maré baixa
máo jīn 毛巾
Toalhas (as)