Português Chinês Lição 19 Vocabulário

Chinês :: Lição 19. Cores

loading

Vocabulário :: Chinês Português

nà shi shén me yán sè de 那是什么颜色的?
Qual é a cor?
hóng sè de 红色的
A cor é vermelha
hēi sè 黑色
Preto
lán sè 蓝色
Azul
zōng sè 棕色
Marrom
lǜ sè 绿色
Verde
jú hóng sè 橘红色
Alaranjado
zĭ sè 紫色
Roxo
hóng sè 红色
Vermelho
bái sè 白色
Branco
huáng sè 黄色
Amarelo
huī sè 灰色
Cinza
jīn sè 金色
Dourado
yín sè 银色
Prateado