Português Japonês Lição 61 Vocabulário

Japonês :: Lição 61. Compras: Uma venda

loading

Vocabulário :: Japonês Português

nekkuresu wo sagashi te i masu ネックレスを探しています
Estou procurando um colar
heiten jikan ha nan ji desu ka 閉店時間は何時ですか?
Que horas a loja fecha?
uridashi ha shi te i masu ka 売出しはしていますか?
Tem alguma promoção?
genkin de harai masu 現金で払います
Eu vou pagar em dinheiro
kono shouhin wo kiーpu shi te morae masu ka この商品をキープしてもらえますか?
É possível reservar para mim?
kurejittokaーdo ha tsukae masu ka クレジットカードは使えますか?
Você aceita cartão de crédito?
kono shouhin wo koukan shi tai no desu ga この商品を交換したいのですが
Eu gostaria de trocar isto
henpin deki masu ka 返品できますか?
Eu posso devolver?
kaiten 開店
Aberto
heiten 閉店
Fechado
hiruyasumi jikan heiten 昼休み時間閉店
Fechado para o almoço
ryoushuu sho 領収書
Recibo (o)
koshou shi te iru 故障している
Defeituoso
koware te iru 壊れている
Quebrado
ideguchi 出口
Saída (a)
irikuchi 入口
Entrada (a)
hanbai sutaffu 販売スタッフ
Vendedor (o)