Polski Holenderski Numery Nauka słownictwa

Holenderski :: Numery

loading

Słownictwo :: Holenderski Polski

Nul
Zero
Een
Jeden
Twee
Dwa
Drie
Trzy
Vier
Cztery
Vijf
Pięć
Zes
Sześć
Zeven
Siedem
Acht
Osiem
Negen
Dziewięć
Tien
Dziesięć
Elf
Jedenaście
Twaalf
Dwanaście
Dertien
Trzynaście
Veertien
Czternaście
Vijftien
Piętnaście
Zestien
Szesnaście
Zeventien
Siedemnaście
Achttien
Osiemnaście
Negentien
Dziewiętnaście
Twintig
Dwadzieścia