Nauka słownictwa Fiszki językowe Gra w słówka Kółko i krzyżyk Gra pamięciowa Ćwiczenia ze słuchu

Numery

Słówka

Zero
Rei れい
Jeden
Ichi いち
Dwa
Ni に
Trzy
San さん
Cztery
Shi/yon し/よん
Pięć
Go ご
Sześć
Roku ろく
Siedem
Shichi/nana しち/なな
Osiem
Hachi はち
Dziewięć
Ku/kyu く/ きゅう
Dziesięć
Ju u じゅう
Jedenaście
Ju u ichi じゅう いち
Dwanaście
Ju u ni  じゅう に
Trzynaście
Ju u san じゅう さん
Czternaście
Ju u shi/Ju u yon じゅう し/ じゅ う よん
Piętnaście
Ju u go  じゅう ご
Szesnaście
Ju u roku じゅう ろく
Siedemnaście
Ju u shichi/Ju u nana じゅう しち/じゅう なな
Osiemnaście
Ju u hachi じゅう はち
Dziewiętnaście
Ju u ku/Ju u kyu じゅう く/じゅう きゅう
Dwadzieścia
Ni ju u  に じゅう