Polski Japoński Numery Nauka słownictwa

Japoński :: Numery

loading

Słownictwo :: Japoński Polski

Rei れい
Zero
Ichi いち
Jeden
Ni に
Dwa
San さん
Trzy
Shi/yon し/よん
Cztery
Go ご
Pięć
Roku ろく
Sześć
Shichi/nana しち/なな
Siedem
Hachi はち
Osiem
Ku/kyu く/ きゅう
Dziewięć
Ju u じゅう
Dziesięć
Ju u ichi じゅう いち
Jedenaście
Ju u ni  じゅう に
Dwanaście
Ju u san じゅう さん
Trzynaście
Ju u shi/Ju u yon じゅう し/ じゅ う よん
Czternaście
Ju u go  じゅう ご
Piętnaście
Ju u roku じゅう ろく
Szesnaście
Ju u shichi/Ju u nana じゅう しち/じゅう なな
Siedemnaście
Ju u hachi じゅう はち
Osiemnaście
Ju u ku/Ju u kyu じゅう く/じゅう きゅう
Dziewiętnaście
Ni ju u  に じゅう
Dwadzieścia