Nauka słownictwa Fiszki językowe Gra w słówka Kółko i krzyżyk Gra pamięciowa Ćwiczenia ze słuchu

Numery

Słówka

Zero
Cero
Jeden
Uno
Dwa
Dos
Trzy
Tres
Cztery
Cuatro
Pięć
Cinco
Sześć
Seis
Siedem
Siete
Osiem
Ocho
Dziewięć
Nueve
Dziesięć
Diez
Jedenaście
Once
Dwanaście
Doce
Trzynaście
Trece
Czternaście
Catorce
Piętnaście
Quince
Szesnaście
Dieciséis
Siedemnaście
Diecisiete
Osiemnaście
Dieciocho
Dziewiętnaście
Diecinueve
Dwadzieścia
Veinte