Nauka słownictwa Fiszki językowe Gra w słówka Kółko i krzyżyk Gra pamięciowa Ćwiczenia ze słuchu

Chiński :: Lekcja 104 Zatrudnienie: Surfowanie po Internecie

Słówka

Strona główna
zhŭ yè 主页
Prześlij
shàng chuán 上传
Wybierać
xuăn zé 选择
Folder
wén jiàn jiā 文件夹
Pasek narzędzi
gōng jù lán 工具栏
Wracać
hòu tuì 后退
Zakładka
shū qiān 书签
Ukośnik (/)
xié xiàn 斜线
Dwukropek (:)
mào hào 冒号
Kropka com
diăn com 点com