Nauka słownictwa Fiszki językowe Gra w słówka Kółko i krzyżyk Gra pamięciowa Ćwiczenia ze słuchu

Chiński :: Lekcja 102 Zatrudnienie: Szukanie pracy

Słówka

Czy masz pozwolenie na pracę?
nĭ yŏu gōng kă mā 你有工卡吗?
Mam pozwolenie na pracę
wŏ yŏu gōng kă 我有工卡
Nie mam pozwolenia na pracę
wŏ méi yŏu gōng kă 我没有工卡
Kiedy możesz zacząć?
nĭ shén me shí hou kĕ yĭ lái shàng bān 你什么时候可以来上班?
Płacę dziesięć dolarów za godzinę
Mĕi yuán yī xiăo shí 10美元一小时
Płacę w odstępach tygodniowych
wŏ mĕi gè xīng qī fù xīn shuĭ 我每个星期付薪水
Miesięcznie
mĕi gè yuè 每个月
Bądź tu o 8:00
zăo shang diăn dào zhè lĭ 早上8点到这里
Praca kończy się o 16:30
sì diăn sān shí xià bān 4:30下班
W soboty i w niedziele masz wolne
nĭ zhōu liù zhōu rì bù yòng shàng bān 你周六周日不用上班
W pracy obowiązuje strój roboczy
nĭ xū yào chuān zhì fú 你需要穿制服
Robi się to w ten sposób
xiàng zhè yàng zuò 像这样做