Polski Chiński Lekcja 101 Nauka słownictwa

Chiński :: Lekcja 101. Zatrudnienie: Ubieganie się o pracę

loading

Słownictwo :: Chiński Polski

wŏ zhèng zài zhăo gōng zuò 我正在找工作
Szukam pracy
wŏ kĕ yĭ kān nĭ de jiăn lì mā 我可以看你的简历吗?
Czy mogę zobaczyć twoje CV?
zhè shì wŏ de jiăn lì 这是我的简历
Oto moje CV
wŏ kĕ yĭ lián xì zhè xiē tuī jiàn rén mā 我可以联系这些推荐人吗?
Czy mogę skontaktować się z kimś, kto może Pana polecić?
zhè shì wŏ tuī jiàn rén de liè biăo 这是我推荐人的列表
Oto lista moich referencji
nĭ yŏu duō shăo jīng yàn 你有多少经验?
Jakie masz doświadczenie?
nĭ zài zhè ge lĭng yù gōng zuò duō jiŭ le 你在这个领域工作多久了?
Jak długo pracujesz w tej dziedzinie?
sān nián 3年
3 lata
wŏ shì gāo zhōng bì yè shēng 我是高中毕业生
Jestem po studiach
wŏ shì dà xué bì yè shēng 我是大学毕业生
Ukończyłam college
wŏ zhèng zài zhăo jiān zhí 我正在找兼职
Szukam pracy w niepełnym wymiarze godzin
wŏ xiăng zhăo yī fèn quán rì de gōng zuò 我想找一份全日的工作
Chciałbym pracować na pełny etat
nĭ tí gōng yī liáo băo xiăn mā 你提供医疗保险吗?
Czy będę ubezpieczony na zdrowie?
shì de zài zhè lĭ gōng zuò liù gè yuè zhī hòu huì tí gōng 是的,在这里工作六个月之后会提供
Tak, po sześciu miesiącach pracy tutaj