Nauka słownictwa Fiszki językowe Gra w słówka Kółko i krzyżyk Gra pamięciowa Ćwiczenia ze słuchu

Chiński :: Lekcja 101 Zatrudnienie: Ubieganie się o pracę

Słówka

Szukam pracy
wŏ zhèng zài zhăo gōng zuò 我正在找工作
Czy mogę zobaczyć twoje CV?
wŏ kĕ yĭ kān nĭ de jiăn lì mā 我可以看你的简历吗?
Oto moje CV
zhè shì wŏ de jiăn lì 这是我的简历
Czy mogę skontaktować się z kimś, kto może Pana polecić?
wŏ kĕ yĭ lián xì zhè xiē tuī jiàn rén mā 我可以联系这些推荐人吗?
Oto lista moich referencji
zhè shì wŏ tuī jiàn rén de liè biăo 这是我推荐人的列表
Jakie masz doświadczenie?
nĭ yŏu duō shăo jīng yàn 你有多少经验?
Jak długo pracujesz w tej branży?
nĭ zài zhè ge lĭng yù gōng zuò duō jiŭ le 你在这个领域工作多久了?
3 lata
sān nián 3年
Jestem po studiach
wŏ shì gāo zhōng bì yè shēng 我是高中毕业生
Ukończyłam college
wŏ shì dà xué bì yè shēng 我是大学毕业生
Szukam pracy w niepełnym wymiarze godzin
wŏ zhèng zài zhăo jiān zhí 我正在找兼职
Chciałbym pracować na pełny etat
wŏ xiăng zhăo yī fèn quán rì de gōng zuò 我想找一份全日的工作
Czy oferujecie ubezpieczenie zdrowotne?
nĭ tí gōng yī liáo băo xiăn mā 你提供医疗保险吗?
Tak, po sześciu miesiącach pracy tutaj
shì de zài zhè lĭ gōng zuò liù gè yuè zhī hòu huì tí gōng 是的,在这里工作六个月之后会提供