Polski Chiński Lekcja 97 Nauka słownictwa

Chiński :: Lekcja 97. Biuro: Sprzęt

loading

Słownictwo :: Chiński Polski

chuán zhēn jī 传真机
Faks
fù yìn jī 复印机
Kserokopiarka
diàn huà 电话
Telefon
dă zì jī 打字机
Maszyna do pisania
tóu yĭng yí 投影仪
Projektor
jì suàn jī 计算机
Komputer
píng mù 屏幕
Ekran
dă yìn jī gōng zuò mā 打印机工作吗?
Czy drukarka działa?
guāng pán 光盘
Dysk
jì suàn qì 计算器
Kalkulator