Nauka słownictwa Fiszki językowe Gra w słówka Kółko i krzyżyk Gra pamięciowa Ćwiczenia ze słuchu

Chiński :: Lekcja 92 Urlop: Na wsi

Słówka

Na wsi
zài xiāng jiān 在乡间
Pole
mù chăng 牧场
Stodoła
gŭ cāng 谷仓
Gospodarstwo
nóng chăng 农场
Rolnik
nóng chăng zhŭ 农场主
Ciągnik
tuō lā jī 拖拉机
Niebo jest piękne
tiān kōng hĕn mĕi 天空很美
Jest tak wiele gwiazd
tiān shàng yŏu hăo duō xīng xing 天上有好多星星
Jest pełnia księżyca
nà shi măn yuè 那是满月
Kocham słońce
wŏ xĭ huan tài yáng 我喜欢太阳