Polski Chiński Lekcja 92 Nauka słownictwa

Chiński :: Lekcja 92. Urlop: Na wsi

loading

Słownictwo :: Chiński Polski

zài xiāng jiān 在乡间
Na wsi
mù chăng 牧场
Pole
gŭ cāng 谷仓
Stodoła
nóng chăng 农场
Gospodarstwo
nóng chăng zhŭ 农场主
Rolnik
tuō lā jī 拖拉机
Ciągnik
tiān kōng hĕn mĕi 天空很美
Niebo jest piękne
tiān shàng yŏu hăo duō xīng xing 天上有好多星星
Jest tak wiele gwiazd
nà shi măn yuè 那是满月
Jest pełnia księżyca
wŏ xĭ huan tài yáng 我喜欢太阳
Kocham słońce