Polski Chiński Lekcja 88 Nauka słownictwa

Chiński :: Lekcja 88. Urlop: Podstawowe czynności

loading

Słownictwo :: Chiński Polski

wŏ xĭ huan wán tiào qí 我喜欢玩跳棋
Lubię grać w warcaby
wŏ xiăng wán pái 我想玩牌
Chcę grać w karty
wŏ bù xĭ huan guó jì xiàng qí 我不喜欢国际象棋
Nie lubię grać w szachy
wŏ bù xū yào qù cān tīng 我不需要去餐厅
Nie muszę iść do restauracji
wŏ xiăng qù fàng fēng zhēng 我想去放风筝
Lubię puszczać latawce
wŏ bù xĭ huan pá shān 我不喜欢爬山
Nie lubię wspinaczki
wŏ xĭ huan qí zì xíng chē 我喜欢骑自行车
Lubię jeździć na rowerze
wŏ bù xĭ huan wán diàn zĭ yóu xì 我不喜欢玩电子游戏
Nie chcę grać w gry wideo
wŏ xĭ huan tiào wŭ 我喜欢跳舞
Lubię tańczyć
wŏ xĭ huan wán 我喜欢玩
Lubię grać
wŏ yāo huí jiā le 我要回家了
Muszę wrócić do domu