Polski Chiński Lekcja 55 Nauka słownictwa

Chiński :: Lekcja 55. Miasto: Transport

loading

Słownictwo :: Chiński Polski

wŏ xū yào yī liàng jì chéng chē 我需要一辆计程车
Potrzebuję taksówkę
chē fèi shì duō shao qián 车费是多少钱?
Ile kosztuje przejazd?
jiāo tōng 交通
Ruch
zhí shēng fēi jī 直升飞机
Śmigłowiec
fēi jī 飞机
Samolot
huŏ chē 火车
Pociąg
dì tiĕ zhàn 地铁站
Stacja metra
chuán 船
Łódź
zì xíng chē 自行车
Rower
kă chē 卡车
Ciężarówka
qì chē 汽车
Samochód
gōng gòng qì chē 公共汽车
Autobus
tíng chē chăng 停车场
Parking piętrowy
tíng chē shōu fèi biăo 停车收费表
Licznik parkingowy