Polski Chiński Lekcja 51 Nauka słownictwa

Chiński :: Lekcja 51. Miasto: Miejsca

loading

Słownictwo :: Chiński Polski

zài chéng shì nèi 在城市内
W mieście
shŏu dū 首都
Stolica
yóu jú 邮局
Poczta
shì chăng 市场
Rynek
miàn bāo fáng 面包房
Piekarnia
shū diàn 书店
Księgarnia
yào diàn 药店
Apteka
gōng yuán 公园
Park
fàn diàn 饭店
Restauracja
diàn yĭng yuàn 电影院
Kino
jiŭ bā 酒吧
Bar
yín háng 银行
Bank
yī yuàn 医院
Szpital
jiào táng 教堂
Kościół