Nauka słownictwa Fiszki językowe Gra w słówka Kółko i krzyżyk Gra pamięciowa Ćwiczenia ze słuchu

Chiński :: Lekcja 51 Miasto: Miejsca

Słówka

W mieście
zài chéng shì nèi 在城市内
Stolica
shŏu dū 首都
Poczta
yóu jú 邮局
Rynek
shì chăng 市场
Piekarnia
miàn bāo fáng 面包房
Księgarnia
shū diàn 书店
Apteka
yào diàn 药店
Park
gōng yuán 公园
Restauracja
fàn diàn 饭店
Kino
diàn yĭng yuàn 电影院
Bar
jiŭ bā 酒吧
Bank
yín háng 银行
Szpital
yī yuàn 医院
Kościół
jiào táng 教堂