Polski Chiński Lekcja 43 Nauka słownictwa

Chiński :: Lekcja 43. Podróż: Gdzie jest mój bagaż?

loading

Słownictwo :: Chiński Polski

xíng li lĭng qŭ chù 行李领取处
Hala odbioru bagażu
chuán sòng dài 传送带
Taśma podajnika bagażu
xíng li chē 行李车
Wózek bagażowy
qŭ xíng li de piào quàn 取行李的票券
Bilet odbioru bagażu
xíng li yí shī 行李遗失
Bagaż zagubiony
shī wù zhāo lĭng 失物招领
Biuro rzeczy znalezionych
xíng li yuán 行李员
Bagażowy
diàn tī 电梯
Winda
zì dòng rén xíng dào 自动人行道
Lobby
rù kŏu 入口
Wejście
chū kŏu 出口
Wyjście
huò bì duì huàn 货币兑换
Kantor wymiany walut
gōng gòng qì chē zhàn 公共汽车站
Przystanek autobusowy
qì chē zū lìn 汽车租赁
Wynajem samochodów