Polski Angielski Lekcja 109 Nauka słownictwa

Angielski :: Lekcja 109. Komputer: Żargon

loading

Słownictwo :: Angielski Polski

Guest book
Księga gości
Shopping cart
Koszyk
Newsgroup
Newsgroup
Subscribe
Subskrybować
Outgoing messages
Wiadomości wychodzące
Encrypted mail
Poczta szyfrowana
Sent box
Element wysłane
Deleted messages
Usunięte wiadomości
Inbox
Skrzynka odbiorcza
Outbox
Skrzynka nadawcza