Polski Angielski Lekcja 108 Nauka słownictwa

Angielski :: Lekcja 108. Komputer: Terminologia Email

loading

Słownictwo :: Angielski Polski

Word wrap
Zawijanie tekstu
Cyberspace
Cyberprzestrzeń
Email address
Adres e-mail
Address book
Książka adresowa
Recipient
Odbiorca
Spam
Spam
Reply to all
Odpowiedz wszystkim
Attached files
Załączone pliki
Attach
Dołączać
Message headings
Nagłówki wiadomości
Subject
Temat