Polski Angielski Lekcja 102 Nauka słownictwa

Angielski :: Lekcja 102. Zatrudnienie: Szukam pracy

loading

Słownictwo :: Angielski Polski

Do you have a working permit?
Czy masz pozwolenie pracy?
I have a working permit
Mam pozwolenie pracy
I do not have a working permit
Nie mam pozwolenia pracy
When can you start?
Kiedy możesz zacząć?
I pay ten dollars an hour
Płacę dziesięć dolarów na godzinę
I pay ten Euros an hour
Płacę dziesięć euro na godzinę
I pay ten reals an hour
Płacę dziesięć realów na godzinę
I will pay you per week
Płacę w odstępach tygodniowych
Per month
Miesięcznie
Be here at 8:00 AM
Bądź tu o 8:00
Work ends at 4:30
Praca kończy się o 16.30
You have Saturdays and Sundays off
W weekendy masz wolne
You will wear a uniform
W pracy obowiązuje strój roboczy
You do it like this
Robisz to w ten sposób