Nauka słownictwa Fiszki językowe Gra w słówka Kółko i krzyżyk Gra pamięciowa Ćwiczenia ze słuchu

Angielski :: Lekcja 101 Zatrudnienie: Ubieganie się o pracę

Słówka

Szukam pracy
I am looking for a job
Czy mogę zobaczyć twoje CV?
May I see your resume?
Oto moje CV
Here is my resume
Czy mogę skontaktować się z kimś, kto może Pana polecić?
Are there references I can contact?
Oto lista moich referencji
Here is a list of my references
Jakie masz doświadczenie?
How much experience do you have?
Jak długo pracujesz w tej branży?
How long have you been working in this field?
3 lata
3 years
Jestem po studiach
I am a high school graduate
Ukończyłam college
I am a college graduate
Szukam pracy w niepełnym wymiarze godzin
I am looking for a part time job
Chciałbym pracować na pełny etat
I would like to work full time
Czy oferujecie ubezpieczenie zdrowotne?
Do you offer health insurance?
Tak, po sześciu miesiącach pracy tutaj
Yes, after six months of working here