Polski Angielski Lekcja 101 Nauka słownictwa

Angielski :: Lekcja 101. Zatrudnienie: Ubieganie się o pracę

loading

Słownictwo :: Angielski Polski

I am looking for a job
Szukam pracy
May I see your resume?
Czy mogę zobaczyć twoje CV?
Here is my resume
Oto moje CV
Are there references I can contact?
Czy mogę skontaktować się z kimś, kto może Pana polecić?
Here is a list of my references
Oto lista moich referencji
How much experience do you have?
Jakie masz doświadczenie?
How long have you been working in this field?
Jak długo pracujesz w tej dziedzinie?
3 years
3 lata
I am a high school graduate
Jestem po studiach
I am a college graduate
Ukończyłam college
I am looking for a part time job
Szukam pracy w niepełnym wymiarze godzin
I would like to work full time
Chciałbym pracować na pełny etat
Do you offer health insurance?
Czy będę ubezpieczony na zdrowie?
Yes, after six months of working here
Tak, po sześciu miesiącach pracy tutaj