Polski Angielski Lekcja 45 Nauka słownictwa

Angielski :: Lekcja 45. Podróż: Dojazd na miejsce

loading

Słownictwo :: Angielski Polski

Welcome
Witamy
Here is my passport
Oto mój passport
Do you have anything to declare?
Czy ma Pan coś do ocelenia?
Yes, I have something to declare
Tak, mam coś do oclenia
No, I have nothing to declare
Nie, nie mam nic do oclenia
I am here on business
Ja jestem tu w interesach
I am here on vacation
Jestem tutaj na wakacjach
I will be here one week
Będę tutaj jeden tydzień
I am staying at the Marriott hotel
Zatrzymam się w hotelu Marriott
Where can I claim my luggage?
Gdzie mogę odebrać mój bagaż?
Where is customs?
Gdzie jest odprawa celna?
Could you please help me with my bags?
Czy mógłbyś mi pomóc z moimi bagażami?
Could I see your baggage claim ticket?
Czy mogę zobaczyć Pana bilet bagażowy?